นับเป็นเวลาอย่างยาวนานที่มนุษย์บริโภคและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหนัก เมื่อถึงคราวที่ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือมลพิษมลภาวะที่มากจนสร้างอันตรายอย่างขาดไม่ถึงได้ สินค้าสีเขียว หรือ Green Product ก็ได้เริ่มถือกำเนิดและเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายง่ายดาย หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100%

จากที่กล่าวมาก็อาจทำให้เห็นว่าสินค้าสีเขียวนั้นน่าจะมากไปด้วยข้อดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงมีมากยิ่งกว่านั้น เราจึงพาคุณผู้อ่านมารู้จักกับข้อดีของสินค้าสีเขียวนี้เผื่อว่าอาจจะเทใจให้กับมันและแน่นอนว่าผลดีจะตกอยู่ทั้งที่เพื่อส่วนรวม เพื่อตนอง และเพื่ออนาคตของคุณที่คุณรัก

ก่อนอื่นควรที่จะต้องรู้จักกับคุณลักษณะของสอนค้าสีเขียว คือ ผลิตโดยไม่ใช้สารพิษและอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ สินค้านั้น ๆ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองน้อยที่สุด รวมถึงมีการลดหรือปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ในส่วนข้อดีของผลิตภัณฑ์สีเขียว คือ ผลิตภัณฑ์สีเขียวมักมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้พลังงานน้อยลงและทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ เช่น ลำโพงโซล่าร์สามารถใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมงโดยการชาร์ตด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ต่อมา คือ การบำรุงรักษาต่ำหากดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และข้อดีสุดท้าย คือ เป็นมิตรต่อสุขภาพเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจากส่วนประกอบที่ปราศจากสารเคมีและส่วนประกอบที่เป็นอันตราย จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออร์แกนิกไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง การสูดดม และร่างกาย

จะเห็นได้ว่าการเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะส่งผลอันต่อมนุษย์ซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหยุดสัญญาณอันตรายจากธรรมชาติที่คอยตักเตือนมนุษย์ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *